22. septembra 2020
Meniny má Móric

Výberové konanie - vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nástupom 10. novembra 2020

Požadovanými predpokladmi sú:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
  • bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
  • ovládanie štátneho jazyka
  • prax minimálne 3 roky vo verejnej správe na obdobnej pozícii
  • riadiaca prax je výhodou
  • znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

  • osobnostné a morálne predpoklady
  • znalosť práce na PC

Požadované doklady:

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 21.10.2020 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - výberové konanie – vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva.“ Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

Dátum zverejnenia: 24. 8. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2020Späť na Voľné pracovné miesta

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00