16. augusta 2022
Meniny má Leonard

Obchodná verejná súťaž

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 52, 841 02 Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru – v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, vo výmere 202,3 m²

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, určené na reštauračné účely vo výmere 202,3 m² (220 kB)

Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00