2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s údržbou záhrad, dvorov a okolia po uplynulej zime, ktorá je spojená s vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zásahom hasičov. Toto obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
V mikroklimatických podmienkach na území hl. mesta SR Bratislavy možno za toto obdobie považovať mesiace marec až august. Podľa dlhodobého sledovania požiarovosti, práve v týchto mesiacoch vzniká na území hl. mesta SR Bratislavy veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast.

Na zabezpečenie úloh súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, je potrebné aj v roku 2022 realizovať opatrenia vyplývajúce z predpisov na ochranu lesov pred požiarmi. Z tohto dôvodu si Vám Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy dovoľuje zaslať v prílohe „Odporúčania: Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie“, pre oboznámenie občanov.

Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie (164 kB, pdf)

Zakázané: Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovaním suchých bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni a po ich zapálení sa oheň voľne šíri po ploche. TAKÁTO ČINNOSŤ JE ZÁKONOM O OCHRANE PRED POŽIARMI ZAKÁZANÁ!

Odporúčané: Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve je spaľovaním zvyškov konárov stromov a kríkov, ktoré sa získavajú napr. rezom ovocných stromov a kríkov v záhradách alebo ťažbou dreva. Zvyšky sa naukladajú na hromadu a pália sa na bezpečnom mieste.

ZA PORUŠENIE TOHTO ZÁKAZU hrozí fyzickej osobe podľa Z. č 314/2001 Z.z. POKUTA až do výšky 331 € a právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi až do výšky 16 596 €

Ak by ste boli svedkami požiaru čo najskôr privolajte pomoc – zavolajte hasičov na linku 150 alebo 112 a opustite priestory lesa alebo lúky.


Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 23.03.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00