14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznam

S účinnosťou od 01.01.2018 bude vymenovaná Mgr. Oľga Bošková do funkcie riaditeľky Materskej školy, Fedákova 1, 841 02 Bratislava na základe výsledkov výberového konania zo dňa 11.12.2017 podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrhu Rady školy pri Materskej škole Fedákova 1, 841 02 Bratislava.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00