21. januára 2022
Meniny má Vincent

Oznam

Na základe úspešného absolvovania výberového konania a na základe návrhu Rady školy pri Základnej škole, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
podľa § 3 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
bol s účinnosťou od 1. apríla 2018 vymenovaný do funkcie riaditeľa Základnej školy, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava RNDr. Robert Povchanič.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00