14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Číslo: ZP-16056/3826/2017

 

 

ADRESÁT: Peter Dohňanský

DÁTUM NARODENIA: 02.01.1973

TRVALE BYTOM: Bagarova 22, 841 01 Bratislava

 

 

                    Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka týmto oznamuje, že občan:

 

 

Peter DOHŇANSKÝ

TRVALE BYTOM: Bagarova 22, 841 01 Bratislava

 

si môže osobne vyzdvihnúť jemu adresovanú písomnosť, uloženú v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava na prízemí v termíne od 13.11.2017 do 28.11.2017. Kontakt  02/60101157.

 

 

Stránkové dni:

Pondelok

08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Streda

08:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

 

Štvrtok

13:00 – 16:00Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00