8. decembra 2023
Meniny má Marína

Oznámenie o uložení listovej zásielke na pošte

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka, že mu bola uložená listová zásielka na pošte Bratislava-Dúbravka.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť na základe čísla zásielky.
Oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť osobne na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách.

 • Tibor Hamza RF151229869SK
  Patrícia Šándorová RE853532277SK
  Iveta Šaušová OA183633995SK
  Ladislav Granec OA183635191SK
  dňa 12.02.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie
 • Nikole Lackovičová OA110124413SK
  Eugen Szepscényi OA183633394SK
  Vladimír Janeba OA169295903SK
  dňa 13.02.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00