12. júla 2020
Meniny má Nina

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka, že mu bola uložená listová zásielka na pošte Bratislava-Dúbravka.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na základe čísla zásielky.

 • František Bohm OA006292942SK
  Vladimír Bibeň SK013335440SK
  dňa 22.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Jana Krenová SK013382095SK
  Roman Adamko SK013382113SK
  Zdenko Fabri SK013382100SK
  Roman Hošťák OA264922762SK
  Peter Norovský OA220532613SK
  dňa 23.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Milan Moravčík OA279102168SK, OA279102154SK
  Maria Olexová OA211396407SK
  Ladislav Prikler OA211397654SK
  Erik Ertl OA211397668SK
  Peter Törok OA006293506SK
  dňa 24.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Branislav Baboš OA213308039SK
  Ladislav Granec OA213310797SK
  Andrzej Dariusz Zieba OA228854248SK
  Katarína Vandlíková OA213312651SK
  dňa 25.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Martin Galindev OA203434580SK
  Štefan Smutný OA006294585SK
  Stanislava Kohutova OA251031104SK
  Linda Madarasova OA213316145SK
  dňa 26.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Jana Krenová SK013618786SK
  Eugen Slelepcsenyi OA213320043SK
  Ivan Vaško OA006295467SK
  dňa 30.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Roman Hošťák SK013602755SK
  Adriana Kafková OA220326191SK
  dňa 01.07.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Eva Zemanovičová OA282156550SK
  Jana Tesárová OA213322146SK
  Daniela Ferencová OA279145265SK
  dňa 03.07.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Andrej Volentics OA213323835SK
  Patrik Soltyš RR429574341CZ
  dňa 06.07.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Romana Salayová SK013888474SK
  Peter Mazúch OA279156152SK
  dňa 07.07.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Erika Rieglerová OA204498745SK
  Mario Lenčeš UC135473627SK
  Oskar Szarvas RE927840873SK
  Iveta Kubišová RE849159222SK
  Juraj Brejčák SK013892160SK
  Martin Baluch SK013820715SK
  dňa 08.07.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Angela Jakubcová SK013942303SK
  Mária Schieberová OA006298185SK
  Branislav Benkovič OA249924562SK
  Martin Sekáč OA006298171SK
  Alexander Nagy SK013900904SK
  dňa 09.07.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00