16. augusta 2022
Meniny má Leonard

Oznámenie o výsledku petície

Dňa 8.6. 2018 bola doručená na mč Bratislava-Dúbravka petícia k požiadavkám obyvateľov a záhradkárov lokality Strmý bok, k prevzatiu účelovej komunikácie Plachého od Ministerstva obrany do správy a k informácii o stave zásobovania vodou v danej lokalite. V otázke prípadného prevzatia, alebo odkúpenia komunikácie od Plachého ul. smerom na Devínsku Kobylu Magistrátom hlavného mesta Bratislavy nemá mestská časť výhrady a otázka opráv a správy tejto cesty by boli predmetom rokovania pri prípadnom zverení z majetku magistrátu do správy našej mestskej časti. V tomto znení bol zaslaný aj list primátorovi, kde mč žiada o začatie rokovaní s Ministerstvom obrany SR a vykonaní následných krokov, aby hl. mesto Bratislava tento majetok získala do svojho vlastníctva a následne by ho mohla zveriť do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. K stavu zásobovania vody v danej lokalite sa mestská časť nevie vyjadriť, nakoľko rozvody vody sú vo vlastníctve BVS, prípadne súkromných vlastníkov.

Odpoveď na petíciu (205 kB)Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00