14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

V Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka zanikol podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslancovi Ing. Martinovi Mlýnekovi z 3. volebného obvodu.

Z výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 uvedených v zápisnici miestnej volebnej komisie vyplýva, že najväčší počet platných hlasov do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v ďalšom poradí v 3. volebnom obvode získal náhradník, Ing. Ján Palárik, 59-ročný, bytom Drobného 24, 841 01 Bratislava, strojný inžinier, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 644.

Oslovený náhradník, Ing. Ján Palárik vyjadril dňa 9. 10. 2017 súhlas s nastúpením na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamujem

nastúpenie náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Ing. Jána Palárika, v 3. volebnom obvode, na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

RNDr. Martin Zaťovič, v.r., starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00