21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Verejná obchodná súťaž

na nájom objektu na ulici Karola Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, určené na kultúrne, športové a tanečné účely vo výmere 252,10 m2

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru – objektu na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave, vo výmere 252,10 m2, postavenej na pozemku parcela č. 1296.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00