9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mestskej časti

Na základe rozhodnutia krízového štábu mestskej časti Bratislava-Dúbravka bola starostom mestskej časti RNDr. Martin Zaťovič vyhlásená dňa 13.7.2023 o 10:00 hod. mimoriadna situácia na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka z dôvodu ohrozenia zdravia obyvateľov a majetku mestskej časti spôsobená jednostranným vypovedaním dlhodobej Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č. 571/2022 medzi mestskou časťou a NOVA Facility s.r.o., Domkárska 12, 821 05 Bratislava.

Jednostranným vypovedaním Rámcovej zmluvy k 31.7.2023 zo strany NOVA Facility s.r.o., doručeným mestskej časti 26.6.2023, nebude mať mestská časť s účinnosťou od 1.8.2023 zabezpečené predovšetkým nevyhnutné kosenie verejných priestranstiev, zber a odvoz bioodpadu čo má priamy vplyv na možné ohrozenie zdravia obyvateľov mestskej časti, najmä alergikov a malých detí. Prerušenie pravidelnej letnej údržby v letnom počasí bude negatívne vplývať na stav verejných plôch, ktoré sú v majetku mestskej časti alebo v jej správe.

Za účelom minimalizovania následkov vzniknutej mimoriadnej situácie starosta mestskej časti nariaďuje prednostovi miestneho úradu:

1. Zabezpečiť v čo najkratšom čase v súlade s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní formou priameho rokovacieho konania dodávateľa nevyhnutného rozsahu služieb po dobu trvania mimoriadnej situácie:

  1. Kosenie trávnikov so zhrabávaním, naložením a odvozom zhrabkov,
  2. Jesenné vyhrabávanie lístia so zhrabávaním, naložením a odvozom zhrabkov,
  3. Ručné nakladanie biologicky rozložiteľného odpadu, dočisťovanie miest a vyloženie,
  4. Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na skládku vrátane dopravy, kontajnerov, manipulácie a pod.

2. Zabezpečiť ostatné nevyhnutné činnosti letnej údržby po dobu trvania mimoriadnej situácie v súlade s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum zverejnenia: 14.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2023Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00