Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Výsledky obchodnej súťaže

Z Á P I S N I C A

Z vyhodnotenia ponúk predložených v Obchodnej verejnej súťaži na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m²

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m², ktorú zverejnila na svojom webovom sídle www.dubravka.sk dňa 21.12.2017.

Najnižšia kúpna cena bola stanovená na sumu 16.800,- EUR, a to v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 263/2017 zo dňa 12.12.2017.

V lehote určenej na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovne:

1.    Peter Priedhorský, Bratislava    21.111,- EUR

2.    Gabriela Balkovičová, Bratislava     18.990,- EUR

3.    Ing. Gabriel Balík, Bratislava     18.500,- EUR

Vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži boli riadne predložené tri vyššie uvedené ponuky, pričom víťazom súťaže sa stáva na základe súťažných podmienok ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, a teda Peter Priedhorský, Bratislava.

  

Ponuky vyhodnotila komisia zložená z
-    Mgr. Stanislav Stančík,
-    Ing. Albert Liptovský,
-    JUDr. Jana Jakubkovič.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00