21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Výzva majiteľom domov

Vážení občania,

v najbližšom období sa na území Slovenskej republiky uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorým sa aktualizujú údaje a informácie o demografickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a ekonomickej úrovni spoločnosti, o počte a štruktúrach domov i bytov. Výsledky sčítania sú významným zdrojom údajov a informácií, ktoré na rôznych územných úrovniach využíva štát i súkromná sféra.

Sčítanie domov a bytov bude v nadchádzajúcom sčítaní vykonávať obec – aj naša mestská časť. Pri miestnom zisťovaní v mestskej časti bolo zistené, že viaceré stavby na jej území nespĺňajú zákonnú povinnosť označenia stavieb súpisným a orientačným číslom.

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, si vás týmto dovoľujeme vyzvať na splnenie si zákonnej povinnosti označenia stavby súpisným a orientačným číslom. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to telefonicky na tel. čísle 02/69202538 alebo e-mailom na adrese organizacne@dubravka.sk.

Dátum zverejnenia: 18. 5. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2020Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00