Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Bezplatná právna poradňa

Kde sídli právna poradňa:

Právna poradňa sídli od októbra 2021 v KC Fontána, Ožvoldíkova 12

Komu poskytuje právne poradenstvo:
Právne poradenstvo poskytuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. V prípade záujmu o právne poradenstvo predložia záujemcovia občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu ich trvalého pobytu.

Kto poskytuje právne poradenstvo:
Právne poradenstvo bezplatne poskytuje JUDr. Matej Marhavý.

V akých oblastiach je poskytované právne poradenstvo:

 • exekúcie,
 • otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné,
 • otázky týkajúce sa dedičského konania,
 • otázky týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov,
 • poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,
 • otázky majetkovej povahy, napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu,
 • problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru alebo služieb,
 • otázky právnej ochrany, ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Akou formou prebieha právne poradenstvo:
Služby právnej poradne sú poskytované formou osobných konzultácií s právnikmi.

Bezplatná právna poradňa pravidlá

Bezplatná právna poradňa funguje od roku 2015, momentálne v KC Fontána dvakrát do mesiaca - každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 hod. - 12:00 hod. a každú tretiu stredu v mesiaci od 13:00 hod. - 16:00 hod.

 1. Príďte na poradňu pripravený. Doneste si so sebou listinné podklady, ktorých sa Váš právny problém týka a vopred si pripravte otázky, ktoré potrebuje právne zodpovedať.
 2. Buďte ohľaduplný. Pre veľký počet záujemcov vychádza v priemere na každého záujemcu cca 10 až 15 minút právneho poradenstva. Preto využívajte svoj čas na poradni čo najefektívnejšie a usilujte sa v krátkom čase vysvetliť Váš právny problém a skonzultovať právne poradenstvo, berúc pritom ohľad na ďalších čakajúcich záujemcov a na prevádzkovú dobu bezplatnej právnej poradne.
 3. Dodržiavajte prevádzkovú dobu bezplatnej právnej poradne. Prosíme dodržujte prevádzkovú dobu poradne tak, aby najneskôr 15 minút pred koncom prevádzkovej doby išiel do vnútra poradne posledný záujemca.

 

Poradňa neposkytuje právne poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje občanov v súdnych konaniach ani v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

 

Právna poradňa pre občanov začala fungovať dňa 08.04.2015

 


 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

V mesiacoch september až jún je bezplatná právna poradňa občanom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 hod. do 12:00 hod. a každú tretiu stredu v mesiaci od 13:00 hod. do 16:00 hod.