Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Prednosta

Na čele Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka stojí prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Funkcia prednostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva. Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta: 
Ing. Rastislav Bagar
Telefón: 02/69202524
E-mail: prednosta@dubravka.sk

Sekretariát prednostu:
Romana Tanglmayerová
Telefón: 02/69202534, 0908 291 789
E-mail: romana.tanglmayerova@dubravka.sk

 

Prednosta svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. riadi miestny úrad a organizuje jeho prácu,
 2. zodpovedá starostovi za plnenie úloh v rozsahu vecnej príslušnosti miestneho úradu a za tým účelom vykonáva kontrolu ich plnenia,
 3. riadi príslušných vedúcich zamestnancov organizačných útvarov, zvoláva a vedie pracovné porady vedúcich organizačných útvarov,
 4. zabezpečuje prípravu, vydávanie a dodržiavanie vnútorných poriadkov, smerníc a ďalších interných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí a opatrení prednostu,
 5. navrhuje starostovi vyhlásenie výberových konaní na obsadenie miest vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu,
 6. zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným,
 7. podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
 8. zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách v súlade s požiadavkami miestneho kontrolóra,
 9. prideľuje organizačným útvarom na vybavenie sťažnosti a petície, ako aj žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií,
 10. v spolupráci s externým dodávateľom služieb v oblasti verejného obstarávania koncepčne a koordinačne zabezpečuje priebeh procesov v oblasti verejného obstarávania na miestnom úrade v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní,
 11. zúčastňuje sa na rokovaniach so štatutárnymi zástupcami orgánov a organizácií, ak ich predmetom je vecná príslušnosť úradu,
 12. podieľa sa na príprave materiálov zásadnej a koncepčnej povahy, týkajúcich sa mestskej časti,
 13. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, starostu a miestnej rady.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2022

Kontakt

Prednosta: Ing. Rastislav Bagar 
Telefón: 02/69202524 
E-mail: prednosta@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00