27. septembra 2023
Meniny má Cyprián

Dúbravka bude hľadať ľadového medveďa

Dúbravka bude hľadať ľadového medveďa

Viete o tom, že aj v Dúbravke sa budú dať vidieť ľadové medvede? A že aj pred Domom kultúry Dúbravka môže stáť bazén?

Dve prekvapenia spojí druhý ročník podujatia s názvom Dúbravský ľadový medveď, ktoré organizuje mestská časť Bratislava-Dúbravka a Základná škola Beňovského.

Súťaž pre dospelých pod záštitou starostu Dúbravky Martina Zaťoviča je naplánovaná na sobotu 4. marca 2023 so začiatkom a prezentáciou súťažiacich o 15.30. Samotný začiatok súťaže je naplánovaný na 16.30.

Súťaž je určená pre dospelých, štartovné je bezplatné.

„Pred vstupom do bazéna sú súťažiaci povinní osprchovať sa a potom sa ponoria do studenej vody v bazéne. Bude sa im merať čas, ako dlho zotrvajú vo vode ponorení po krk,“ približuje riaditeľ súťaže Radek Šatka. „Pokiaľ prítomný lekár usúdi, že pobyt vo vode je ohrozujúci zdravie alebo život, je súťažiaci povinný bazén opustiť. Odporúčame priniesť súťažiacim čiapku na pobyt vo vode, deku, uterák, šľapky a teplé oblečenie.“

Bazén má stáť pred Domom kultúry Dúbravka a jeho voda má mať 5 až 10 stupňov.

Riaditeľ súťaže dodáva, že každý súťažiaci si je vedomý svojho zdravotného stavu a prihlasuje sa do súťaže s vedomím, že štartuje na vlastné nebezpečie. Zabezpečený bude teplý čaj, šatne a toalety budú k dispozícii v Dome kultúry Dúbravka.

Organizátor nedovolí štartovať osobám pod vplyvom alkoholu, resp. iných omamných látok, osobám mladším ako 18 rokov a vyhradzuje si právo na vylúčenie zo súťaže osôb s nevhodným správaním, prípadne nevhodným zdravotným hendikepom. Prvých desať súťažiacich s najlepším časom bude odmenených medailou, pohárom a prví traja cenou.

 

Propozície súťaže:

 Prezentácia: na mieste od 15.30 do 16:15 hod.

Začiatok súťaže: 16.30 hod.

Riaditeľ súťaže: Mgr. Radek Šatka

Štartujú zmiešané kategórie muži a ženy: rok narodenia 1924 – 2005

Disciplína: Pred vstupom do bazéna sú súťažiaci povinní osprchovať sa a potom sa ponoria po ramená do studenej vody v bazéne. Bude sa im merať čas, ako dlho vo vode zotrvajú.

Obmedzenie štartu: Súťažiaci narodení v roku 2006 a mladší nemajú povolené súťažiť.

Ceny: Prvých desať súťažiacich s najlepším časom bude odmenených medailou, pohárom a prví traja cenou.

Štartovné: zadarmo

Zdravotná služba: Zdravotníci budú k dispozícii pri bazéne počas celého priebehu súťaže.

Technické ustanovenia: Čas sa meria ručne stopkami v rukách rozhodcov. Súťažiaci vstupujú do bazéna jednotlivo vždy po osprchovaní. Súťažiaci musia mať ponorené plecia. Predlaktie, dlane a prsty môžu mať súťažiaci nad hladinou. Na hlavách je povolená čapica a na rukách rukavice. Plavky sú povinné. Teplota vody sa bude pohybovať medzi 5-10C.

Záverečné ustanovenia: Každý súťažiaci si je vedomý svojho zdravotného stavu a prihlasuje sa do súťaže s vedomím, že štartuje na vlastné nebezpečie. Prihlásením do súťaže pretekár potvrdzuje, že si nebude nárokovať u organizátora žiadne odškodné v prípade odcudzenia osobných vecí, ani právo za ujmu na zdraví alebo na živote.

Organizátor zabezpečí teplý čaj. Šatne a toalety budú k dispozícii v DKD.

Organizátor odporúča súťažiacim priniesť si čiapku na pobyt vo vode, deku, uterák, šľapky a teplé oblečenie. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu, resp. zrušenie súťaže z akýchkoľvek dôvodov.

Predpokladaný koniec súťaže a vyhlásenie výsledkov bude okolo 18:00 hod.

Informácie: Radek Šatka, radek.satka@dubravka.sk, 0911 707 010Dátum zverejnenia: 30.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 30.01.2023Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00