3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Daň za nevýherné hracie prístroje

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Na základe oznamovacej povinnosti vyplníte štruktúrovaný predtlačený formulár k dani za nevýherné hracie prístroje. Uvedené tlačivo obsahuje všetky potrebné údaje k registrácii, k zmene alebo zániku daňovej povinnosti. Po doručení daňového priznania na miestny úrad je vypočítaná daň a  poštou zaslané rozhodnutie o povinnosti úhrady dane.  Daňovník je povinný uhradiť v stanovenom termíne (do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia) vyrubenú daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo Priznania k dani za nevýherné hracie prístroje +  príloha VII.Oddiel k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe tu:

 

Správne poplatky

bez poplatku

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová     
Telefón: 02/69202582    
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk
  

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00