21. júla 2019
Meniny má Daniel

Daň za predajné automaty

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte

Na základe oznamovacej povinnosti vyplníte štruktúrovaný predtlačený formulár k dani za predajné automaty. Uvedené tlačivo obsahuje všetky potrebné údaje k registrácii, k zmene alebo zániku daňovej povinnosti. Po doručení daňového priznania na miestny úrad je vypočítaná daň a poštou zaslané rozhodnutie o povinnosti úhrady dane. Daňovník je povinný uhradiť v stanovenom termíne (do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia) vyrubenú daň za predajné automaty. 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo Priznania k dani za predajné automaty +  príloha VI.Oddiel k priznaniu za predajné automaty. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe tu:

Správne poplatky

bez poplatku

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00      
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00     
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová     
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 82       

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00