Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Daň za psa

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Na základe oznamovacej povinnosti vyplníte štruktúrovaný predtlačený formulár k dani za psa. Uvedené tlačivo obsahuje všetky potrebné údaje k registrácii, k zmene alebo zániku daňovej povinnosti. Po doručení daňového priznania na miestny úrad je vypočítaná daň a poštou zaslané rozhodnutie o povinnosti úhrady dane. Daňovník je povinný uhradiť v stanovenom termíne (do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia) vyrubenú daň za psa.

 

Čo k tomu potrebujete

  • vyplnené tlačivo Priznanie k dani za psa (507 kB),
  • doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas),
  • očkovací preukaz psa,
  • preukaz ZŤP (v prípade zdravotne postihnutého občana),
  • rozhodnutie o poberaní dôchodku (v prípade dôchodcu),
  • potvrdenie od správcu nehnuteľností, že v danej nehnuteľnosti nežije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami (v prípade osamelo žijúceho dôchodcu).

 

Správne poplatky

bez poplatku

 

Sadzby dane za psa sú:

  1. 35,00 EUR ročne za psa chovaného v bytových domoch a za psa, ktorý stráži samostatne stojaci objekt slúžiaci na podnikateľské účely,
  2. 10,00 EUR ročne za psa chovaného v rodinnom dome, za psa bez špeciálneho výcviku, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
  3. 7,00 EUR ročne za psa chovaného v školských a predškolských zariadeniach a za psa chovaného v bytovom dome, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osamelý dôchodca, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti ďalšia osoba,
  4. 15,00 EUR ročne za psa, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného v bytovom dome dôchodca, ktorý žije s ďalšou osobou v spoločnej domácnosti. Sadzby dane za psa uvedené pod písmenami a) až d) platia za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Od platenia dane za psa je oslobodený pes, ktorého vlastník, alebo držiteľ nadobudol zo zariadenia pre túlavé a odchytené psy - útulku a karantény (ďalej len „útulok") umiestneného na území mesta Bratislavy. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku -,,Protokol o prevzatí psa zo zariadenia pre túlavé a odchytené psy - útulku a karantény umiestneného na území Bratislavy do vlastnej starostlivosti". Oslobodenie sa vzťahuje na dvadsaťštyri mesiacov od platenia dane. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019


Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Hilda Pavlusová
Telefón: 02/69202536
E-mail: hilda.pavlusova@dubravka.sk       

     

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00