24. apríla 2019
Meniny má Juraj

Registrácia psa

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Registrovanie psa

 

Čo vybavíte

Na základe úhrady za registračnú známku sa pes zaeviduje do príslušnej evidencie v rámci informačného systému miestneho úradu. Výstup vo formáte pdf sa exportuje na štvrťročnej báze a ukladá sa na web stránku miestneho úradu, kde je dostupný k nahliadnutiu.

Čo k tomu potrebujete

Registrácia sa vykoná na základe podaného daňového priznania za psa a úhrady poplatku za známku.

 

Správne poplatky

  • Poplatok za známku pri prihlásení 1,-€
  • Poplatok za známku pri strate, alebo poškodení 2,-€ 

 

Kde vybavíte

Kancelária B – referát miestnych daní      
Žatevná 4        

Zodpovedná osoba:       
Zuzana Mísalová      
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk        
Telefón: 02/69 20 25 82 

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00        
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00       
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová     
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 82       

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00