3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Užívanie verejného priestranstva

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Na základe povolenia vydaného oddelením územného rozvoja je daňovníkovi vyrubená daň za zaujatie verejného priestranstva (parkovania, rozkopávky, skládky). Následne referent miestnych daní vyhotoví rozhodnutie s vyrubenou výškou dane a zašle poštou daňovníkovi. Na základe rozhodnutia je daňovník povinný uhradiť daň v stanovenom termíne (do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia).

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo miestneho úradu „Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva“. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe tu:

 

Správne poplatky

bez poplatku

 


Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2020

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová  
Telefón: 02/69202582         
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk
 

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Tlačivá

Príloha k dani za užívanie verejného priestranstva (docx, 22 kB) (odt, 13 kB)