18. júna 2019
Meniny má Vratislav

Nájom a predaj pozemkov

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

 

Čo vybavíte

  • Nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely
  • Predaj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti a pozemkov zverených do správy mestskej časti 
  • Informácie o pozemkoch zverených do správy mestskej časti 
  • Nepodávame informácie o pozemkoch vo vlastníctve súkromných osôb – informácie poskytuje Obvodný úrad Bratislava, Katastrálny odbor, Ružová dolina 27

Čo k tomu potrebujete

Fyzická osoba:

  • občiansky preukaz

Dostupné tlačivá:

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00  
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00 
Štvrtok: 13.00-16.00  

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2019

Kontakt:

Majetkovoprávne a legislatívne oddelenie 
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Pavol Peceň 
E-mail: pavol.pecen@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 37

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00