Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Udelenie súhlasu s výmazom záložného práva

Čo vybavíte

V prípade, že vlastník bytu chce zrušiť záložné právo zriadené v zmluve o prevode vlastníctva bytu a  zriadení záložného práva, ktorú uzavrel s Mestskou časťou Bratislava- Dúbravka, musí písomne požiadať o zrušenie záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti. Tomu však predchádza udelenie súhlasu od záložného veriteľa- mestskej časti.

Výsledkom postupu je vydanie listiny, v ktorej Mestská časť Bratislava- Dúbravka súhlasí s výmazom záložného práva. Originál tejto listiny následne žiadateľ priloží ku „ klasickej“ žiadosti o výmaz záložného práva adresovaný katastrálnemu odboru Okresného úradu Bratislava, ktorý následne vykoná výmaz v katastri nehnuteľností. 

 

Čo k tomu potrebujete

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva, ktorej vzor je možné nájsť nižšie na tejto stránke. Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom podateľne miestneho úradu, osobne alebo e-mailom u zodpovednej osoby.  K žiadosti je ďalej nutné pripojiť aj ďalšie dokumenty v závislosti od konkrétnej situácie:

  • ak žiada pôvodný – prvý vlastník o zrušenie záložného práva, kde už uplynulo 10 rokov od uzavretia zmluvy, stačí k žiadosti priložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu a list vlastníctva.
  • v prípade ak neuplynulo 10 rokov od  uzavretia zmluvy, je pôvodný žiadateľ povinný uhradiť na účet mestskej časti nesplatenú časť ceny v zmysle kúpnej zmluvy a taktiež priložiť fotokópiu pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu a list vlastníctva. 
  • ak o zrušenie záložného práva žiada druhý vlastník – ak ide o dediča treba priložiť fotokópiu osvedčenia o dedičstve a list vlastníctva, v prípade darovania bytu osobám taxatívne vymenovaných v § 18b odst. 5 zákona č. 18/1992 Z.z. – manžel, manželka, deti, vnuci alebo rodičia, treba priložiť fotokópiu darovacej zmluvy, prípadne kúpnej zmluvy a listu vlastníctva, v prípade, že je vlastníkom niekto cudzí,  je taktiež potrebné priložiť doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia bytu od pôvodného vlastníka ako aj list vlastníctva.
  • ak žiadateľa zastupuje ďalšia osoba, je potrebné priložiť notársky overené plnomocenstvo – originál.

 

Upozornenie: Súhlas s výmazom záložného práva NEVYBAVUJEME NA POČKANIE.

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Referát bytový 
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: JUDr. Ivana Krišková  
Telefón: 02/69202525
E-mail: byty@dubravka.sk, ivana.kriskova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
13:00 – 17:00
Streda, Štvrtok
08:00 – 12:00