Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Postup pri sťažnostiach a petíciách

Podanie môžete odoslať i elektronicky

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Pri vybavovaní sťažností miestny úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:
  • miestny úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta miestneho úradu predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Miestny úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Pri vybavovaní petícií miestny úrad dodržiava zákon číslo 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z.z.

  • miestny úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, miestny úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.


 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 12.04.2018

Kontakt:

Kancelária prednostu  
Žatevná 2  
844 02 Bratislava 

Zodpovedná osoba: Romana Tanglmayerová
Telefón: 02/69202501   
E-mail: staznosti@dubravka.sk, romana.tanglmayerova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
07:00 – 12:30