Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Ako je to s výstavbou protihlukovej steny?

„Chcem sa opýtať na výstavbu protihlukovej steny v Dúbravke, konkrétne na úseku - Lipského, Húščavova, Beňovského. Odhlučnenie diaľnice D2 je nedostatočné.“
Peter

Odpoveď sme hľadali u kompetentných v Národnej diaľničnej spoločnosti.

„Národná diaľničná spoločnosť intenzívne zabezpečuje prípravu protihlukových opatrení na diaľnici D2 v mestskej časti Lamač a Dúbravka. V priebehu marca 2016 bola prevzatá dokumentácia pre stavebné povolenie, stavebný zámer a dokumentácia na ponuku od zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Následne v apríli 2016 bola dokumentácia stavebného zámeru odstúpená na MDVRR SR za účelom výkonu štátnej expertízy. Na predmetný úsek diaľnice D2 bolo spracované „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov, ktoré bolo obratom odstúpené na MŽP SR v júni 2016. Vzhľadom na pripomienky účastníkov konania, ktorí sú proti výstavbe protihlukovej steny a činností, ktoré sú s výstavbou spojené, konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie bolo ukončené až v apríli 2017.

Na základe rozhodnutia č. j. 1949/2017-1.7/jm zo dňa 16. 4. 2017 Ministerstva životného prostredia SR, ktorým vyhovelo požiadavkám účastníkov konania, bolo potrebné posudzovať dočasnú mobilnú stenu na diaľnici D2 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V júli 2019 bolo vydané záverečné stanovisko č.612/2019-1.7/zg, ktoré nenadobudlo právoplatnosť, vzhľadom na to, že voči predmetnému stanovisku bol podaný rozklad od „Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13/B, 841 01 Bratislava“, od obyvateľky Dúbravky a od občianskeho združenia „Ochrany prírody, krajiny a vôd Slovenskej republiky, Rajská 4, 811 01 Bratislava“, ktorí sú proti výstavbe protihlukovej steny.

Následne dňa 3. 10. 2019 MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov pre životné prostredie predložil spisový materiál odvolaciemu orgánu na jeho preskúmanie.

Až po ukončení vyššie uvedeného procesu a potvrdení platnosti záverečného stanoviska, je možné požiadať o vydanie ďalších povolení, t. j. vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Vzhľadom na všetky potrebné legislatívne procesy a zákonné lehoty, bude NDS nútená upraviť harmonogram prípravy, ale až po ukončení konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Späť na Odpovede na časté otázky občanov

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00