3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Potvrdenie o daňovom nedoplatku

Čo vybavíte

Potvrdenie od správcu dane sa zvyčajne vydáva pre fyzické osoby na účely získania štátneho občianstva a pre právnické osoby v prípade likvidácie, alebo konkurzu spoločnosti. Správca dane však toto potvrdenie vydá aj pre iné účely, príp. aj bez určenia účelu.

 

Čo k tomu potrebujete

Pokiaľ je žiadateľom fyzická osoba, vyplní tlačivo. Právnická osoba uvedie v žiadosti, ktorá nie je formálne upravená, všetky potrebne údaje a tiež telefonicky kontakt na zodpovednú osobu, ktorá vystupuje za spoločnosť. V oboch prípadoch sa konanie spája s úhradou správneho poplatku.

 

Správne poplatky

Potvrdenie pre fyzickú osobu je spoplatnené sumou 3,00 EUR (položka 143 písm. b) ), pričom poplatok sa neuplatňuje, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Potvrdenie pre právnickú osobu je spoplatnené sumou 9,50 EUR (položka 144 písm. b)). Správne poplatky sa uhrádzajú v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni miestneho úradu mestskej časti.

 

 

Dátum zverejnenia: 21.11.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 21.11.2019

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní      
Žatevná 4 
844 02 Bratislava 

Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová   
Telefón: 02/69202582          
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00