21. januára 2019
Meniny má Vincent

Kontakty materských škôl

Elektronický zápis detí do materských škôl k 1.9.2018 bol ukončený 11.5.2018.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude i naďalej dostupný na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Žiadosti podané po 11.5.2018 budú postupne posudzované podľa voľnej kapacity materských škôl.

Bližšie informácie poskytne školský úrad č.t. 02 60101158.

 

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí. Žiadosti sa prijímajú v dňoch 25. a 26. apríla 2018 od 15:00 do 17:00. Riaditeľka žiadosť zaeviduje a spravidla do 30. júna zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Za Materskú školu Bullova 2 (plánované zahájenie prevádzky 1.9.2018) preberá žiadosti školský úrad so sídlom Pri kríži 14, kancelária 114 v dňoch 25. a 26. apríla 2018 od 8:00 do 16:00. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí vydá riaditeľka v auguste 2018.

Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, kontaktujte anna.kupkova@dubravka.sk  alebo 02/69202507

MŠ Cabanova 44
Mgr. Ivanová Janette
Tel: 64 36 33 41
Mobil: 0940503910
mscabanova@gmail.com 

MŠ Damborského 3
PhDr. Duban Ingrid
Tel: 64 36 59 68
Mobil: 0940503911
msdamborskeho3@gmail.com 

MŠ Bazovského 4
Gavrilovová Radoslava
Tel: 64 28 61 98
Mobil: 0940503912
msbazovskeho4@gmail.com 

MŠ Galbavého 5
Gigelová Helena
Tel: 64 36 49 61
Mobil: 0940503913
msgalbaveho@gmail.com

MŠ Ožvoldíkova 15
Mgr. Macháčová Štefánia
Tel: 64 36 69 00
Mobil: 0940503914
msozvoldikova@gmail.com

MŠ Nejedlého 8
Srdošová Diana
Tel: 64 36 71 27
Mobil: 0940505156
msnejedleho8@gmail.com 

MŠ Pri kríži 2
Dekanová Veronika
Tel: 64 36 51 03
Mobil: 0940503916
msprikrizi@centrum.sk 

MŠ Sekurisova 10
Balážová Anna
Tel: 64 36 64 68
Mobil: 0940503917
mssekurisova@centrum.sk 

MŠ Švantnerova 1
PaedDr. Strýčková Gabriela
Tel: 64 36 45 40
Mobil: 0940503918
riaditelka@mssvantnerova.sk 

MŠ Ušiakova 1
PaedDr. Pavlíková Ivana
Tel: 64 36 69 48
Mobil: 0940503919
msusiakova1@gmail.com

MŠ Fedákova 1
Mgr. Bošková Oľga
Mobil: 0940505155, 0940503915
msfedakova1@gmail.com 

MŠ Bullova 2
Mgr. Szilasiová Ľubica
Tel: 64 36 89 31
Mobil: 0917451080
szilasiova@dubravka.sk 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 21.05.2018

Kontakt:

Školský úrad          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Szilasiová  
E
-mail: skolsky.urad@dubravka.sk, lubica.szilasiova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 58, 0917 451 080

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00