27. apríla 2018
Meniny má Jaroslav

Zmeny v dopravnom značení na parkoviskách

   Z dôvodu nutnosti zosúladiť umiestnenie vyhradených parkovacích miest s platnou legislatívou a prechodom na nový parkovací systém, mestská časť Bratislava-Dúbravka uskutočňuje reorganizáciu vyhradeného parkovania na všetkých parkoviskách v Dúbravke.

    Našim cieľom je sprehľadniť vodorovné aj zvislé dopravné značenie, odstrániť nadbytočné a neplatné dopravné značenie a kumulovať vyhradené parkovacie miesta. Umožní nám to poskytnúť kompletný servis pre užívateľa, ušetriť mu náklady na vybudovanie parkovacieho miesta, dosiahnuť v parkovaní, ako i v označovaní boxov jednotnosť a aktuálnosť.    

    Nová organizácia parkovísk bola schválená príslušným oddelením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.

    V súlade s vyššie uvedeným Vám bude parkovacie miesto odovzdané do užívania vyznačené. Realizátorom a následne vlastníkom nového zvislého aj vodorovného dopravného značenia bude mestská časť. Termín realizácie prác bude uvedený na stránke mestskej časti a oznámený dodatkovou tabulou na dočasnom dopravnom značení, ktoré bude umiestnené na parkovisku 5 pracovných dní pred začatím prác.

    Existujúce dopravné značenie bolo zrušené príslušným oddelením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave a je neplatné.

     Žiadame Vás o odstránenie zvislého značenia do termínu začatia prác, v opačnom prípade tak urobí mestská časť. Odstránené značenie bude uskladnené po dobu 60 dní v priestoroch spoločnosti Dopravné značenie Bratislava, s.r.o., Alžbetínska 169, Štvrtok na Ostrove, kde si ho môžete v tejto lehote vyzdvihnúť.

 

Predpokladané termíny začatia prác (v prípade nepriaznivého počasia sa termín posunie)

DÁTUM DEŇ NÁZOV PARKOVISKA
13.04.2018 piatok Alexyho 1, P
16.04.2018 pondelok Valachovej 1, P1,P2,P3,P4
18.04.2018 streda Valachovej 2
20.04.2018 piatok Červeňákova 2-10
23.04.2018 pondelok Červeňákova 17
25.04.2018 streda Alexyho – Červeňákova 2

 

Grafický informačný systém parkovania v Dúbravke

Ide o testovaciu verziu grafického informačného systému parkovania v Dúbravke, ktorý obsahuje názvy jednotlivých parkovísk, rozmiestnenie boxov a evidenčné čísla vozidiel, na ktoré bolo vydané povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta. Uvedené údaje budú pravidelne aktualizované. 

 

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková (A – Lo)
E
-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 86


Zodpovedná osoba: Ing. Jana Myglysová (Lu – Ž)
E
-mail: jana.myglysova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 65

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu