5. decembra 2023
Meniny má Oto

Vyhradené parkovacie miesto

Z dôvodu nutnosti zosúladiť umiestnenie vyhradených parkovacích miest s platnou legislatívou a prechodom na nový parkovací systém, mestská časť Bratislava-Dúbravka uskutočnila reorganizáciu vyhradeného parkovania na parkoviskách v Dúbravke.

Našim cieľom bolo sprehľadniť vodorovné aj zvislé dopravné značenie, odstrániť nadbytočné a neplatné dopravné značenie a kumulovať vyhradené parkovacie miesta. Umožní nám to poskytnúť kompletný servis pre užívateľa, ušetriť mu náklady na vybudovanie parkovacieho miesta, dosiahnuť v parkovaní, ako i v označovaní boxov jednotnosť a aktuálnosť.

Organizáciu parkovísk s novým značením a zrušenie existujúceho dopravného značenia musí schváliť príslušné oddelenie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.

V súlade s prechodom na nový parkovací systém sa parkovacie miesta budú prideľovať len na už zreorganizovaných parkoviskách, podľa kapacitných možností.


 

Dátum zverejnenia: 10.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 31.03.2022

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja      
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková (A – Lo)
Telefón: 02/60101186
E
-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk 

Zodpovedná osoba: Martina Poláková (Lu – Ž)
Telefón: 02/60101165
E
-mail: martina.polakova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00