20. januára 2022
Meniny má Dalibor

Dovoz obedov

Čo vybavíte

Poskytovanie služby dovoz obedov do domácnosti je dobrovoľná sociálna pomoc v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s interným predpisom  č. 3/2013 Smernica, ktorou sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní služby dovoz obedov do domácnosti občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

Čo k tomu potrebujete

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodnú podmienky poskytovania služby. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytovaní služby dovoz obedov do domácnosti; je potrebné, aby si klient zakúpil 2 ks obedárov, na ktoré vyznačí meno, adresu, poschodie a tiež zabezpečí kľúč od vchodovej brány. Výška stravného lístka je 2,50 EUR a úhrada za službu dovoz obedu do domácnosti je 1,00 EURO denne. 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
Telefón: 02/69202545, 0905 733 730
E
-mail: sona.sebova@dubravka.sk 

Zodpovedná osoba: Zdena Hajdinová
Telefón: 02/69202585, 0905 733 730 
E
-mail: zdena.hajdinova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00