17. júna 2019
Meniny má Adolf

Dovoz obedov

Čo vybavíte

Poskytovanie služby dovoz obedov do domácnosti je dobrovoľná sociálna pomoc v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s interným predpisom  č. 3/2013 Smernica, ktorou sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní služby dovoz obedov do domácnosti občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

 

Čo k tomu potrebujete

  1. žiadosť o poskytnutie služby – dovoz obedov (140 kB)
  2. lekársky nález (163 kB)
  3. výmer o dôchodku 
  4. občiansky preukaz

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodnú podmienky poskytovania služby. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytovaní služby dovoz obedov do domácnosti; je potrebné, aby si klient zakúpil 2 ks obedárov, na ktoré vyznačí meno, adresu, poschodie a tiež zabezpečí kľúč od vchodovej brány. Výška stravného lístka je 2,50 € a úhrada za službu dovoz obedu do domácnosti je 1,00 € denne. 

 

Zodpovedné osoby:        
Mgr. Soňa Šebová 
koordinátorka opatrovateľskej služby, posudková sociálna pracovníčka 
e-mail: sona.sebova@dubravka.sk telefón: 02/69 20 25 45, 0905/733 730 

Zdena Hajdinová
koordinátorka opatrovateľskej služby
e-mail: zdena.hajdinova@dubravka.sk
telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00         
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00        
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
E
-mail: sona.sebova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 69 20 25 45, 0905 733 730

Zodpovedná osoba: Zdena Hajdinová
E
-mail: zdena.hajdinova@dubravka.sk 
Telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00