21. júla 2019
Meniny má Daniel

Občianska slávnosť "Uvítanie detí do života"

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte

Občianska slávnosť „Uvítanie detí do života“ (pre deti do jedného roku života), s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Čo k tomu potrebujete

  1. žiadosť na občiansku slávnosť (197 kB),
  2. rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
  3. občiansky preukaz matky.

Žiadateľ predloží žiadosť osobne na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva, zároveň predloží k nahliadnutiu platný občiansky preukaz matky a rodný list dieťaťa. Dieťa je následne zaradené do zoznamu. O termíne a mieste konania občianskej slávnosti sú rodičia informovaní písomnou pozvánkou.

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00            
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00            
Štvrtok: 13.00-16.00  

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Alena Kováčová Havlíková  
E
-mail: alena.kovacova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 69 20 25 06

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00