Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Poskytnutie opatrovateľskej služby

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

 • Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je:
  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
  •  odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách.
 • Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou.

 

Čo k tomu potrebujete

Na základe vyplnenej podanej žiadosti a potrebných príloh sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa dohodne rozsah a úkony opatrovateľskej služby. So žiadateľom sa uzatvorí dohoda o úkonoch opatrovateľskej služby, ktoré bude opatrovateľka v domácnosti žiadateľa vykonávať, o výške úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  

Povinné zverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2024

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Šebová
Telefón: 02/ 69 20 25 45, 0905 733 730
E
-mail: sona.sebova@dubravka.sk 

Zodpovedná osoba: Zdena Hajdinová
Telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730
E
-mail: zdena.hajdinova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00