Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Rybársky lístok

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru.    

Rybárske lístky v mestskej časti Bratislava-Dúbravka vydáva miestny úrad - oddelenie životného prostredia a to v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže. Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

 

Čo k tomu potrebujete

 • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
 • Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení správneho poplatku, ktorý môže zaplatiť priamo na oddelení životného prostredia miestneho úradu.
 • Pri vydávaní rybárskeho lístku nie je potrebné, aby ste boli prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

 

Poplatky za rybársky lístok

Platba poplatku za rybársky lístok je možná v hotovosti v pokladni Miestneho úradu, Žatevná 4 alebo priamo na oddelení životného prostredia Miestneho úradu, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava-Dúbravka.

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 • týždenný 3 EUR,
 • mesačný 5 EUR,
 • ročný 10 EUR,
 • trojročný 25 EUR.

Od poplatku sú oslobodení:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
 • osoby do 15 rokov.

 

Kde vybavíte

Oddelenie životného prostredia, Pri kríži 14, Bratislava-Dúbravka


 

Dátum zverejnenia: 24.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 03.04.2024

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Šusták
Telefón02/60 101 157 
E-mail:  ladislav.sustak@dubravka.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00