31. januára 2023
Meniny má Emil

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Obdobie: Január: 2023

04.01.2023, streda - Cabanova 19, pred bytovým domom
04.01.2023, streda - Pekníkova 19, parkovisko
12.01.2023, štvrtok - Beňovského 16, pri bytovom dome
12.01.2023, štvrtok - Saratovská 1 a 3, parkovisko
19.01.2023, štvrtok - kpt. J. Rašu 39, na rohu ulice
19.01.2023, štvrtok - V. Valachovej 2, parkovisko
26.01.2023, štvrtok - Bilíkova 8, pred bytovým domom
26.01.2023, štvrtok - Pri kríži 36, parkovisko

Obdobie: Feruár: 2023

02.02. 2023 štvrtok – Klimkovičova/Hanulova, na rohu ulíc
02.02. 2023 štvrtok – Gallayova 43, pred bytovým domom
09.02. 2023 štvrtok – Húščavova 1,3 parkovisko pri bytovom dome
09.02. 2023 štvrtok – M. Sch.-Trnavského 20, parkovisko pri bytovom dome
16.02. 2023 štvrtok – Švantnerova Zlatá Lipa, parkovisko,
16.02. 2023 štvrtok – Homolova 37, pred bytovým domom
23.02. 2023 štvrtok – Bilíkova 26, pri bytovom dome
23.02. 2023 štvrtok – Nejedlého 53 - parkovisko za bytovým domom

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00