Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Odpad nepatrí ku kontajnerom


Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť?

Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom.

Smetiari nie sú povinní automaticky upratovať odpad okolo zberných nádob. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, je každý obyvateľ hlavného mesta povinný ukladať odpad do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a odpad z nich nevypadával. Ukladanie odpadu mimo zberných nádob je zakázané a je priestupkom na úseku odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť za čistotu stanovišťa zberných nádob

Za každé stanovište zberných nádob sú zodpovední, nielen užívatelia bytov, a nebytových priestorov, ktorým je stanovište určené, ale najmä správca nehnuteľnosti. Práve správca je, podľa VZN povinný zabezpečiť, aby sa na stanovišti nachádzalo dostatočné množstvo zberných nádob, aby bol odvoz odpadu vykonávaný dostatočne často, aby boli nádoby v deň odvozu prístupné a tiež zabezpečuje čistotu stanovišťa. V prípade, ak sú zberné nádoby preplnené, správca môže objednať častejší odvoz odpadu alebo viac zberných nádob. Ak sa na stanovišti zberných nádob nachádza objemný odpad alebo neporiadok, správca je povinný objednať mimoriadny odvoz odpadu a dočistenie stanovišťa. Tieto služby sú spoplatnené.

Ako správne vyhadzovať odpad?

Aby sa zabránilo neporiadku na stanovišti zberných nádob, odpad je potrebné správne roztriediť aj umiestniť do zberných nádob. Do zelenej nádoby patrí sklo, do žltej nádoby sa umiestňujú plasty, kovové obaly a tetrapaky a do modrej papier. Kartónové krabice, plastové fľaše či obaly, je potrebné pred vyhodením do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali veľa miesta. Do čiernej nádoby patrí zmesový komunálny odpad, teda zvyšok po vytriedení a tiež bio odpad z kuchyne a domácností. Odpad musí byť uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť a odpad z nej nevypadával. Do všetkých zberných nádob, vrátane čiernych nádob na zmesový komunálny odpad, je zakázané ukladať akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad.

Čo robiť s objemným odpadom?

Objemný odpad, ako nábytok, matrace, elektronika či stavebný odpad, v žiadnom prípade nepatrí ku zberným nádobám. Je potrebné ho odovzdať v zbernom dvore. Existujú však aj ďalšie možnosti. Objednať si môžete pristavenie veľkokapacitného kontajnera alebo službu OLO taxi – mobilný zberný dvor je určená obyvateľom Bratislavy, ktorí nemajú možnosť odviesť svoj objemný odpad do zberného dvora. Do tejto kategórie odpadu zaraďujeme nábytok, postele, dvere, sedacie súpravy, textílie, koberce, drevené podlahoviny atď.; uvedený komunálny odpad bude energeticky zhodnotený v spaľovni odpadu. Záujemca za službu OLO Taxi zaplatí paušálnu 35,00 € s DPH/za jeden odvoz v hotovosti vodičovi. Nakládku odpadu na vozidlo IVECO vykoná posádka vozidla. Odpad musí byť pripravený pred objektom, naši pracovníci nesmú vstupovať do bytov a súkromných priestorov zákazníka. Po ukončení nakládky odpadu podpíše objednávateľ priamo na mieste vodičovi príjmový doklad, čím potvrdí výkon služby. Službu si zákazník môže objednať e-mailom na olotaxi@olo.sk prípadne cez www.olo.sk. OLO TAXI pristavujeme v pracovné dni o 7:00 – 9:00 – 11:00 – 13:00 hod, v sobotu o 7:00 – 9:00 – 11:00 hod. Elektroodpad je možné odovzdať aj priamo distribútorovi elektrozariadenia alebo v rámci oddeleného zberu organizovaného výrobcom elektrozariadení.

Možnosť uzamknutia stanovišťa zberných nádob

Stáva sa, že ešte v ten deň, ako naši zamestnanci odvezú odpad, zberné nádoby sú znova preplnené a ich okolie znečistené. V tomto prípade je vhodným riešením stanovište uzamknúť tak, aby bolo prístupné len pre obyvateľov bytového domu, ku ktorému patrí. Ak sa rozhodnete stanovište uzamknúť, je potrebné osloviť spoločnosť OLO a my vám navrhneme možnosti akceptovaného bezplatného uzamknutia stanovišťa. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom nášho zákazníckeho centra telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na Ivánskej ceste 22, od pondelka do piatka v čase 7:00 – 16:00.

 

 

Dátum zverejnenia: 10.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 09.11.2021

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00