20. apríla 2019
Meniny má Marcel

Dúbravské pamiatky

Pamätihodnosti Dúbravky

Kostol sv. Kozmu a Damiána

Kostol sv. Kozmu a DamiánaOkrem pamiatok odhalených archeológmi na Veľkej Lúke je architektonickým symbolom Dúbravky Kostol sv. Kozmu a Damiána, ktorý sa ako jedna z najstarších dominánt obce už takmer tristo rokov vypína nad Dúbravkou. Stavebne je pomerne zaujímavý a vzácny, pretože má eliptický pôdorys architektonicky je príbuzný s bratislavským chrámom sv. Trojice. Kostol Zmŕtvychvstania bol postavený okolo roku 1720 ako filiálny kostol devínskej farnosti na mieste pôvodného Kostola sv. Kozmu a Damiána, ktorí zostali spolupatrónmi chrámu. Podľa záznamu vizitácie devínskej farnosti z roku 1731 bol interiér dúbravského kostola vymaľovaný roku 1722. Farnosť v Dúbravke bola erigovaná roku 1807 a odvtedy sa viedli aj farské matriky.

Kaplnka

KaplnkaOkolo farského kostola v Dúbravke sa rozprestiera cintorín, na ktorom stojí rannorenesančná kaplnka (z konca 16. stor.), postavená na starých, pravdepodobne gotických základoch. Kaplnka predstavuje jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom; zaklenutá je krížovou hrebienkovou klenbou; vstupný kamenný portál nemá profiláciu; v interiéri kaplnky sú plastiky sv. Anny a Vir dolorum.

48°11'5.1',22N 17°01'39.122E  Mapa 

 

Kaplnka Panny Márie Ružencovej

jaskynka2

V Dúbravke neďaleko farskej budovy stojí kaplnka Panny Márie Ružencovej. Ide pravdepodobne o zvyšok nedostavaného barokového kostola. Sakrálny priestor ukončený segmentovým uzáverom je zaklenutý valenou lunetovou klenbou, ktorú medzipásy delia na polia. Na severnej strane je sakristia, zaklenutá pruskou klenbou. Neskorobarokový hlavný oltár (z konca druhej tretiny 18. stor.) má stĺpovú architektúru s korintskými hlavicami, nákladou a štítom. V strede oltára v rokajovom ráme je obraz Panny Márie, ktorý zo strán pridržiavajú anjeli.

  48°11'19.5"N 17°01'39.1"E Mapa

 

Horanská studňa

Horanská studňa

Maďarský i nemecký názov obce napovedá, že na mieste dnešnej Dúbravky musel byť jeden alebo viacero výdatných zdrojov dobrej vody. Jedným je aj Horanská studňa, pokladaná za symbol, ktorý sa dostal aj do pečate a neskôr do erbu Dúbravky. Nevieme, ako táto studňa vyzerala počas predchádzajúcich stáročí, jej nová podoba je vlastne kópiou studne zo starej pečate z roku 1626, podľa ktorej bol vytvorený novodobý erb mestskej časti.

 

Ľudový dom

Ľudový dom Dom je situovaný na začiatku Jadranskej ulice. Je ukážkou polyfunkčného dedinského domu, v ktorom sa spája spoločenská funkcia s obytnou. V minulosti bol v ňom obchod i miestny hostinec.

 

Obecná škola

Obecná škola - budova miestneho úraduBudova obecnej školy sa nachádza v centre starej Dúbravky na Žatevnej ulici. Stavba školy bola ukončená v roku 1935 a v tom istom roku bola odovzdaná i do užívania. V súčasnosti je sídlom miestneho úradu.

 

Kino Odboj

Kino Odboj

Budova bývalého kina Odboj sa nachádza v centre starej Dúbravky na Žatevnej ulici. V roku 2003 bola budova odovzdaná magistrátu a slúži ako depozit Mestského múzea. V zadnej časti budovy je vytvorená miestna požiarna zbrojnica.

 

 

Kamenný kríž

Kamenný kríž

Ako poďakovanie za vznik farnosti a za prvého farára (Ignatius Navrátil) bol v roku 1808 postavený Dúbravčanmi kamenný kríž. Farári v živote obce zohrali dôležitú úlohu, dodnes starí Dúbravčania spomínajú Antona Mojša, ktorý v obci slúžil vyše štyridsať rokov a významne sa zaslúžil o duchovné pozdvihnutie a národné uvedomenie jej obyvateľov.

48°11'19.5,22N,17°01'39.1  Mapa

 

Lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňaTraduje sa legenda  o zjavení Panny Márie Dúbravskej na strome zjavenia obecnému pastierovi a o neveriacom a potom kajúcnom devínskom farárovi, o jeho oslepnutí a zázračnom uzdravení. Správy o zázračnom zjavení sa  veľmi rýchlo rozšírili medzi obyvateľmi Dúbravky i v ďalekom  okolí. Dúbravku začali zaplavovať húfy pútnikov, prinášajúcich Panne Márii Dúbravskej svoje prosby i poďakovania. Dúbravka sa tak postupne stala uctievaným pútnickým miestom. Bola jedným zo štyroch najvýznamnejších miest, na ktorých sa stretávali chorvátski kolonisti zo všetkých kútov Rakúska a Uhorska. Na území dnešného Slovenska takýmto regionálnym centrom bola teda naša Dúbravka, na území dnešného Rakúska to boli Baumgarten a Dürnbach a na území dnešného Maďarska Kópháza. Neďaleko miesta, kde sa pastierovi zjavila Panna Mária postavili Dúbravčania jaskynku s obrazom zjavenia.

 

Pomník Lurdskej Panny Márie

Pomník Lurdskej Panny Márie Pomník Lurdskej Panny Márie je situovaný na Brižitskej ulici v priestore pred kaplnkou Ružencovej Panny Márie. Bol postavený v roku 1903 manželmi Jánom Brankovičom a Katarínou. Obnovený bol z milodarov v roku 1927.

 

  

 

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána, patróna hasičov, bola postavená po požiari na ochranu dediny. Je zobrazená v tradičnom ikonografickom riešení, má podobu rímskeho vojaka a patróna hasičov. Nachádza sa na Jadranskej ulici.

 48° 11′ 20.75″ N, 17° 1′ 43.69″ E Mapa

 

   

Socha sv. Vendelína

Socha sv. Vendelína

Blízko Základnej školy na Dolinského ul. stojí socha sv. Vendelína. Je to patrón pastierov a sadov. Pretože v Dúbravke bolo veľa sadov, najmä čerešňových a veľa miest, kde bolo možné  pásť dobytok, postavili mu túto sochu, aby ochraňovala úrodu, sady a pastierov. Sv. Vendelín má pri nohách ovečku, v ruke palicu a na pleci pastiersku torbu.

 

 

Červený kríž

Červený kríž

Kríž s ukrižovaným Ježišom stojí pri Základnej škole Pri kríži a bol postavený ako poďakovanie za to, že na tomto mieste sa objavila spodná voda a zem vydala dobrú úrodu. V severnej časti Dúbravky (Homolova a okolie) boli totiž rozsiahle vinohrady, ktoré potrebovali vlahu.

 

 

Socha Panny Márie na stĺpe

Socha Panny Márie na stĺpe Soška je umiestnená pri ceste v strmom teréne v rekreačnej oblasti známej ako „Tavarikova kolónia“. Patrí k symbolom mestskej časti a k orientačným bodom tejto ulice. S datovaním do roku 1908 patrí k pamätihodnostiam Dúbravky. V roku 2013 bola socha poškodená. Jej reštaurovanie prebehlo na katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení. Späť sa vrátila v roku 2016.

 

 

Stĺp Panny Márie

Stĺp Panny MárieNa najrušnejšej ulici Mikuláša Schneidera Trnavského, v zelenom páse pri električkovej trati je umiestnená socha „Panny Márie“. Socha je z kameňa, Panna Mária je stvárnená ako mladé dievča zahalené v plášti. Socha je postavená na valcovitom stĺpe, ktorý je osadený do hranolovitého podstavca. Na  podstavci je umiestnená mramorová nápisová doska s vyrytým textom: „Pojte ke mne zarmucene a ja vas potešim L. P 1865“. Pamätihodnosť je umiestnená v kovovej ohrádke. Pamätihodnosť bola rekonštruovaná v roku 2003.

 

Pomník Panny Márie

Pomník Panny Márie

Na lesnej ceste, smerom na kopec Dúbravská hlavica je situovaný kamenný stĺp, na ktorom je v hornej časti upevnený kovový rám s dvoma obrazmi. Smerom k ceste je to obraz Nanebovzatie Panny Márie, smerom od cesty, na druhej strane, je namaľovaná dvojica svätých – sv. Kozma a sv. Damián. Pamätihodnosť dal postaviť miestny obyvateľ, ako vďaku za záchranu svojho života. Ide o pekný príklad lokálnej pamätihodnosti.

 

 

Pomník padlým v I. sv. vojne

Pomník padlým Pomník nechal postaviť v roku 1936 Spolok vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika. Na vrchole pamätníka je anjel, ktorý drží zraneného vojaka. Pohľadom mu pomáha prekonať jeho utrpenie. Na čiernej žulovej doske sú vyryté mená štyridsiatich občanov Dúbravky, ktorí padli v I. svetovej vojne. Podľa svedectva Dúbravčanov sa na slávnosti odhalenia pomníka, kde Dúbravské siroty položili vence, zúčastnil aj generál Syrový.

 

  Pomník kapitána Hoffmanna

Pomník kapitána Hoffmanna

Pomník na Agátovej ulici na hranici s lamačským chotárom je spomienkou na prusko-rakúsku vojnu, presnejšie na Bitku pri Lamači. Náhrobok označuje hrob kapitána Hoffmanna z brigády Mondel, ktorý zahynul v konečnej fáze vojny 22. júla 1866.

 

 

 

Socha Andreja Bagara

Socha Andreja BagaraSocha režiséra a herca Andreja Bagara je dominantou parku Družba. Meria päť metrov.  Jej autorom je akad. sochár Ferdinand Bollo. Socha bola odhalená na Hviezdoslavovom námestí v v roku 1986. Do Dúbravky bola prevezená v roku 2004.

 

 

Pamätník Ľudovíta Štúra

Busta Ľudovíta ŠtúraPamätník Ľudovíta Štúra bol odhalený 17.októbra 1990 pri príležitosti 175. výročia jeho narodenia. Autorom pamätníka je akademický sochár Tibor Bártfay. Symbolicky je umiestnenie zvolené neďaleko hradu Devín, ktorý predstavuje významnú lokalitu v histórii štúrovského hnutia.

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00