Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Rekonštrukcia MŠ Fedákova

Integrovaný regionálny operačný program mpsr  erdf

Názov projektu:                     Rekonštrukcia MŠ Fedákova

Kód ITMS projektu:                NFP302020H398

Kód výzvy:                             IROP-PO2-SC221-2016-10

Špecifický cieľ IROP:               2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie:                 11/2016 – 12/2017

Schválený príspevok NFP:       585 580,00 EUR

Cieľ projektu:

Rozšírenie kapacity predškolského vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti budovaním nových kapacít adaptáciou existujúceho objektu bývalých jaslí na ulici Fedákova na MŠ so zameraní na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávania a zaškolenosti detí, čo prispeje k ľahšiemu prechodu na školskú dochádzku a podporí zosúladenie pracovného a rodinného života obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka a okolia.

Aktivity:          

A1: Adaptácia existujúcich objektov na novú MŠ

SO1:

  • Oprava strechy a kladenie novej strešnej krytiny
  • Výmena rozvodov plynu, kanalizácie, vody
  • Výmena rozvodov elektriny
  • Výmena rozvodov kúrenia
  • Zriadenie školskej jedálne s kuchyňou
  • Vzduchotechnické zariadenia

A2: Stavebno-technické úpravy areálu MŠ

SO2:

  • Ihrisko, terénne úpravy a komunikácie v areáli materskej školy

SO3:

  • Rekonštrukcia kontajnerového státia

A3: Obstaranie a inštalácia materiálno-technického vybavenia školskej jedálne

Merateľné ukazovatele:

Názov

Merná jednotka

Počet

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl

Dieťa

92

Počet podporených materských škôl

Počet

1

Počet renovovaných verejných budov

Počet

1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov

m2

1 104,90

Počet podporených areálov MŠ

Počet

1

Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením

Počet

1

Otvorenie novej materskej školy Fedákova 1:          02.09.2017

pohľad 1 - stav pred rekonštrukciou

pohľad 1 - stav po rekonštrukcii

pohľad 2 - stav pred rekonštrukciou

pohľad 2 - stav po rekonštrukcii

pohľad 3 - stav pred rekonštrukciou

pohľad. 3 - stav po rekonštrukcii

 

 

Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23.10.2017

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00