23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Transparentná Dúbravka

Etický kódex volených predstaviteľov MČ Bratislava-Dúbravka

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie každý volený predstaviteľ samosprávy mestskej časti Bratislava- Dúbravka. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy je vyjadrením potreby definovania žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov samosprávy mestskej časti, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby obyvateľom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu týchto služieb. 

Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré obyvatelia mestskej časti od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení zákonných povinností a tiež informovať obyvateľov o týchto štandardoch. 

Etický kódex zamestnancov MČ Bratislava-Dúbravka a riadených organizácií

Etický kódex zamestnanca je záväznou normou správania sa zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorí sú s mestskou časťou v pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere s riadenou organizáciou. 

Etický kódex, ako základná etická norma správania sa zamestnancov, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.04.2016
Dátum poslednej aktualizácie: 11.06.2019

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00