27. septembra 2023
Meniny má Cyprián

Voľby do NR SR 2023

 NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA

V súvislosti s vyhlásením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023, mestská časť Bratislava-Dúbravka zriadila námietkovú kanceláriu.

Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 4, prízemie, číslo dverí A 107.
Námietkovú kanceláriu zabezpečuje PhDr. Lívia Nagyová, organizačné oddelenie,
tel. č.: 6920 2542, e-mail: volby@dubravka.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

  1. overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,
  2. požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu (obec vydá hlasovací preukaz najskôr 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. najskôr 16. 08. 2023)
  3. požiadať o prenosnú volebnú schránku.

O prenosnú volebnú schránku mimo námietkovej kancelárie možno požiadať:

Hlasovacie preukazy sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka v úradných hodinách na organizačnom oddelení, Žatevná 4, prízemie, číslo dverí A 107, PhDr. Lívia Nagyová
tel. č: 6920 2542, e-mail: volby@dubravka.sk.

Úradné hodiny:

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Piatok – 29.09.2023   7.00 – 12.00

Informácie:
JUDr. Mária Čajková, 69202543, volby@dubravka.sk
Kristína Štajerová, 69202513, volby@dubravka.sk
PhDr. Lívia Nagyová, 69202542, volby@dubravka.sk
Dátum zverejnenia: 09.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.09.2023

Úradné hodiny – námietková kancelária

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00
Piatok
nestránkový deň
Piatok – 29.09.2023
07:00 – 12:00