9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Verejné obchodné súťaže

Obchodná verejná súťaž na predaj nebytového priestoru - garáže č. 13, na ulici Červeňákova č. 17, Bratislava, vo výmere 18,95 m²


Obchodná verejná súťaž na predaj nebytového priestoru - garáže č. 907, na ulici Bujnákova č. 21, Bratislava, vo výmere 16,40 m²

 

Obchodná verejná súťaž na predaj vozidla značky EGHOLM 2200 T s príslušenstvom, bez E. Č.

 

Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Renault Master 2.3 dCi 100 L3H1P3 ZP, e. č.: BA278ZR


Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V techno Feel, e. č.: BL858DX

 

Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Škoda Octavia 1.6 Tour, e. č.: BA296TX

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne prospešných služieb pre občanov

 

Obchodná verejná súťaž na nájom časti pozemku parc. č. 2401/114 – časť 2 vo výmere 392 m², k. ú. Dúbravka, zapísaného na LV č. 847, nachádzajúceho sa v lokalite Hrubý breh 

Obchodná verejná súťaž na nájom objektu na ulici Karola Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, určené na kultúrne, športové a tanečné účely vo výmere 252,10 m²

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne prospešných služieb pre občanov

 

Obchodná verejná súťaž na nájom objektu na ulici Karola Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, určené na kultúrne, športové a tanečné účely vo výmere 252,1 m²

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, určené na reštauračné účely vo výmere 202,3 m²

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, určené na reštauračné účely vo výmere 202,3 m2

 

Obchodná verejná súťaž na predaj hasičského cisternového automobilu CAS-25 Š 706 RTHP, EČV: BA-150 TS

 

Obchodná verejná súťaž na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m²


Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m² na Tavarikovej ulici v Bratislave

 Dátum zverejnenia: 25.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 14.11.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00