5. decembra 2021
Meniny má Oto

Verejné pripomienkovanie: Komunitný plán sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava-Dúbravka vypracovala návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2026.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom, ktorý bude každoročne vyhodnotený a je možné ho podľa potreby aktualizovať. Jeho obsahom je analytická časť a strategická časť, ktorá obsahuje návrh vízie, ciele a k nim stanovené opatrenia, ktorými sa bude mestská časť riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich piatich rokoch v sociálnej oblasti.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti komunitného plánu sociálnych služieb a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na uvedenom formulári na adresu socialne@dubravka.sk do 8.12.2021 do 15:00 hod.Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00