18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 02.02.2017

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 2. február 2017 (štvrtok) o 17.30 hodine vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 737/2 k. ú. Dúbravka Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.


Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec 
Telefón: 0910 511 236   
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00