8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 02.09.2019

Pozvánka

Dňa 02.09.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 4. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019.
  2. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi.

Rôzne:
Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branno-športového areálu pre deti, nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 04
.09.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00