Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 07.09.2023

Pozvánka na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2023 o 17:30 v malej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

 1. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2023.
 2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie.
 3. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 907 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Bujnákovej ul. 21, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
 4. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 13 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Červeňákovej ul. 17, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4086/1 a 4087 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 369 m², Miroslavovi Vetríkovi a Lenke Vetríkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1835/1, 1835/2 a 1836, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 337 m², Pavlovi a Ing. Alici Andrašíkovým, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1558/3 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1558/6, 1557/7 a 1570/32 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 53 m², Ing. Milanovi Fillovi a Mgr. Lucii Bakošovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom novovytvorených pozemkov parc. č. 1538/10 a 1538/51 v k. ú. Dúbravka o celkovej výmere 20 m² MUDr. Zuzane Korecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a zmenu Sadzobníka poplatkov.
 11. Rôzne
Dátum zverejnenia: 14.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 18.09.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00