Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 13.09.2018

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2018 o 17.00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 

Program: 

 1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018 
 1. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 84101 Bratislava
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2018  o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 1. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova 6, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2 nájomcom Peter Ondrejka, Plachého 4, Bratislava, Ondrej Halušťok, Plachého 31, Bratislava, Lenka Jamrišková, Koprivnická 14/C, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3088/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m² Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Rôzne 
 3.  

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 14
.02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00