Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 14.03.2022

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2022 o 17:00 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Body programu:

  1. Návrh na predĺženie doby nájmu na: budovu ZŠ na ulici Pekníkova 6, budovu MŠ na ulici Pekníkova 4 a budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 25 rokov, t.z. do roku 2064.
  2. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka.
  3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na odpustenie príslušenstva k súdnemu sporu o bezdôvodné obohatenie a návrh na odpustenie časti nájomného za obdobie od 1.1.2015 do 15.10.2015 za nájom chaty a záhrady podľa zmluvy č. 46/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 27.10.2004 a schválenie splátkového kalendára pre žiadateľa Máriu Šefferovú.
  7. Rôzne.Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 17.03.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00