Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 22.11.2017

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 22.novembra 2017 o 17.30 v veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

 1. Návrh rozpočtu na rok 2018.
 2. Návrh na voľbu Ing. Jána Palárika, poslanca miestneho zastupiteľstva, za člena Ekonomickej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka.
 3. Návrh na na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 4. Návrh na zverenie majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to SO 204 Križovatka Harmincova – Polianky a SO 204/a Úprava na ul. Húščavova.
 5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m² na Tavarikovej ulici v Bratislave Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej, Matejkova 2, Bratislava za cenu 117 EUR za m².
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy ZŠ Pri Kríži 11, na pozemku parc. č. 1242 k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m² spoločnosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na uplatnenie zľavy z nájomného nájomcovi Jozefovi Komornému, za užívanie garáže č. 1, 1. PP bytového na ulici Bagarova č. 3 v Bratislave, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka.
 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3113 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka vo výmere 280 m² Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1232/100 REG „E-KN“ v k. ú. Dúbravka, vo výmere 303 m2, Tatiane Svobodovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 77 m² Bc. Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1644/2 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka vo výmere 68 m² Ing. arch. Eve Ondruškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11 v Bratislave, vo výmere 14 m².
 13. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/5 – 3058/ 93 registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m² nájomcovi Gabriela Abrahámová, Nováčany 60, Gemerský sad, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 14
.12.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00