Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 26.04.2018

Pozvánka 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2018 o 17.30 vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

 

Program: 

 1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka (rozhodnutie o potrebe úpravy a aktualizácie PHSR materiálu), 
 1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky – poplatok z omeškania, od dlžníka Emílie Rothovej, nájomca služobného bytu v MŠ Damborského,
 1. Návrh na prehodnotenie žiadosti splátkového kalendára Združenia technických a športových činností, Základnej organizácie JUNIOR.
 1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – triedy č. 5 v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, 841 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m², Natália Jankovičová, IČO: 47533340, Bujnákova 23, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2952 na Bazovského ulici č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n.o.
 1. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 1. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Igora Igaza, Bilíkova 20, 841 01 Bratislava o predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².
 1. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbert Kugler a Klára Kuglerová, Saratovská 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1.  Návrh na predaj pozemku parc. č. 1833/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33m² Ing. Antonovi Dusíkovi  a Ing. Bronislave Dusíkovej, bytom Tavaríkova osada 2A, 841 021 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1.  Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/13 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 43m² EURO-SKO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 
 1. Rôzne
 2.  

 • Zápisnica (153 kB)
 •  

   

   

  Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 14
  .02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00