Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Zasadnutie konisie ekonomickej dňa 04.06.2019

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2019 o 17.30 (utorok) vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č...../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č...../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.
  3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-Dúbravka za rok 2018.
  4. Záverečný účet za rok 2018.
  5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova 34, Bratislava vo výmere 65,70 m2 spoločnosti Plast Weld, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Rôzne.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 07
.06.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00