27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie kultúry 09.05.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 9. mája 2017 (utorok) o 17.30 hod. v zasadačke Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Kontrola uznesení z predchádzajúcich komisií kultúr

2.    Program DKD na mesiac máj

3.    Dúbravské hody 2017

4.    Kultúrne leto 2017

5.    Rekonštrukcia DKD – harmonogram prác

6.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.


Kontakt:

Predseda komisie: Maroš Repík 
Telefón:  0903 410136  
E-mail: maros.repik@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00